คุณชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด
ทะเล   270 คน :: 31%

ภูเขา   168 คน :: 19%

น้ำตก   223 คน :: 25%

ต่างประเทศ   219 คน :: 25%

รวม 880 คน